Khi lắp điều hòa cần lắp ở vị trí nào trong gia đình?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *